Ingyenes szemvizsgálat üzleteinkben!

Adatvédelmi szabályzat

 

1. BEVEZETÉS
Az Eyewear Brands International Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy minden rá bízott adatot a jelen jogi közleményben részletezett módon kezel. Az Eyewear Brands International Kft adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető www.ingyenszemvizsgalat.hu címen.

Az Eyewear Brands International Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Az Eyewear Brands International Kft tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát.

Az Eyewear Brands International Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a vele kapcsolatba kerülő partnerek és felhasználók adatainak biztonságát szolgálja.

Az Eyewear Brands International Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvénnyel:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat az Eyewear Brands International Kft magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. ALAPELVEK AZ EYEWEAR BRANDS INTERNATIONAL KFT ADATKEZELÉSE SORÁN
Az Eyewear Brands International Kft csak akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés, pl. számlázási adatok).

Személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítunk, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, és biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EU-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
Az Eyewear Brands International Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A számlakészítéshez szükséges adatok kivételével.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg az Eyewear Brands International Kft-nek, akkor az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK ADATAI
Az adatkezelés célja: A jelentkezők felvétele és a felvett munkavállalókkal a munkaszerződés megkötése. A fel nem vett jelentkezők adatainak nyilvántartása maximum 3 év.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép.
Az adatkezelés időtartama: az elutasítottak esetében az elutasítástól számított 3 év

3.2 A www.ingyenszemvizsgalat.hu ; www.optikaplus.hu honlapok látogatóinak adatai.
Az adatkezelés célja: A regisztrálónak – minél inkább személyre szabott – hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a hírlevélre regisztráló neve és e-mail címe. Telefonszám, csak akkor, ha a regisztráló visszahívást kér, postacíme, ha postai küldeményt kér. Vásárlási szokásokkal kapcsolatos adatok egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatközlő nem kéri adatainak törlését. Az adatok törlése kérhető, minden kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva, vagy a 5. pontban megjelölt bármely elérhetőségen írásban, de akár szóban is.

3.3 EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Egyéb itt fel nem sorolt esetleges adatkezelések céljáról és az adat kezelésének módjáról az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cookie-k használata
A “cookie” egy olyan kis adatcsomag, amelyet a webserver az Ön számítógépének böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte. Annak érdekében azonban, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, alkalmanként “cookie”-kat használunk.
A cookie-t olyan adminisztratív célokra használjuk, mint például jelszó tárolására, hogy ne kelljen Önnek minden alkalommal újra beírnia a jelszót honlapunk meglátogatásakor, vagy az Ön beállításainak rögzítésére az egyes adatok tekintetében. Vagy cookie-k segítségével „emlékszünk”, arra, hogy feliratkozott, már a hírlevelünkre.
Bár a cookie rendszerint csak egy “látogatás” tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről.

Cookie – adatbiztonság
A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-fájlba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webservernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Eyewear Brands International Kft a személyes adatok kezelése során olyan informatikai megoldásokat alkalmaz, hogy a rábízott adatok a jogosulatlan hozzáférés és számítógépes vírusok ellen védve legyenek.

5. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE
Név: Eyewear Brands International Kft.
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 15 II/26
E-mail: optikaplus@drgoptical.hu

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Jelenleg nincsenek.
Az Eyewear Brands International Kft fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu

« JELENTKEZÉS